முட்டாள்தனமாக யாருக்கும் பணம் குடுத்து ஏமாறாதீர்கள். Chennaiproperty.com யாரிடமும் பணம் கேட்பதில்லை. We do not buy/sell property. We do not ask for money from anyone. Do not be an IDIOT. We do not send any messages or call any one to discuss about property. Chennaiproperty.com யாருக்கும் Whatsapp , SMS and  Facebook messages அனுப்புவது இல்லை. Chennaiproperty.com யாருக்கும் Property சம்பந்தமாக போன் செய்ய மாட்டோம். ஒருவரிடம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணத்தை கொடுக்கும் பொழுது, மூளையை உபயோகிக்க வேண்டுகிறோம் . நம் அனைவருக்கு ஆறு அறிவு இருக்கிறது. பேராசையால் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணத்தை இழக்காதீர்கள். உங்களுடைய பேராசைக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு.    இப்படிக்கு,, Chennaiproperty.com Email id: [email protected]